Schermafbeelding 2014-11-07 om 16.24.52

“Uw organisatie is speciaal en u ziet de mogelijkheden die de standaardoplossingen overstijgen. Maar zien uw omgeving en klanten dat ook? Wat heeft u nodig om de volgende 20% vooruitgang te boeken? ”

“Er zijn mensen die anders en verder denken, en die u kunnen helpen. Mensen die het ongewone gewoon maken.”


Who we are.

Clearbrains is een groep van adviseurs die allen lid zijn van Mensa, de internationale vereniging van hoogbegaafden. Zij beschikken over bijzondere talenten die het hen mogelijk maken om problemen en kansen op een andere manier te zien. Hierdoor zijn zij vaak in staat snel en efficiënt oplossingen te vinden voor hardnekkige problemen.

Zij hebben ruime ervaring met het geven van professionele adviezen. Out-of-the-box denken is voor ons standaard.

What we do.

Wij denken anders.

Wat we doen is u verlossen van uw hoofdpijndossiers en van problemen die soms te groot zijn om aan te pakken of zelfs maar te benoemen. Wij zoeken en vinden “the elephant in the room”. Wij hebben plezier in het aanpakken van onmogelijke problemen.

Niet gespecialiseerd in uw vakgebied zijn we generalisten pur sang, die voldoende afstand nemen om overzicht te kunnen bieden.

Clearbrains richt zich op de B2B markt en geeft advies aan zakelijke opdrachtgevers, NGO’s, brancheverenigingen en publieke organisaties.

Why we do it.

Wij geloven dat toepasbaar en slim advies kan bijdragen aan de toekomst van organisaties en daarmee aan de maatschappij als geheel.

Uw lange termijn visie, innoverend vermogen en onderscheidende kwaliteit zijn onze belangrijkste drijfveren.

Clearbrains wil de speciale talenten van hoogbegaafden en het plezier in het oplossen van complexe vraagstukken hierop inzetten en ten volle benutten.

Koppen koffie

4398

Adviesuren

14532

Projecten

265

Twitter followers

2153

Meet our team

A small, passionate, & powerful team.

Ons team bestaat professionals met diverse achtergronden. Zo hebben wij expertise en opleidingen gevolgd in business development, juridische vraagstukken, projectmanagement, innovatiemanagement, mediation, coaching, ICT en vele andere gebieden.

De Clearbrainers zijn daarnaast ook geselecteerd op hun adviesvaardigheden, en vermogen om te luisteren, te analyseren en helder te rapporteren. In onderlinge intervisie bouwen wij onze professionele vaardigheden uit.

Wij koppelen uw problematiek aan onze experts.

Meet ourteam
Meet our team

Our premium servicesQuickscan

Een traject met Clearbrains start bijna altijd met een Quickscan. In sommige gevallen is het daarmee meteen afgelopen: u investeert 1 of meer dagdelen in intensief overleg met onze medewerkers; wij rapporteren en adviseren. Bij meer complexe problemen maken wij u een voorstel op maat, aangepast aan uw situatie en gericht op concreet resultaat. In alle gevallen zorgen wij voor transparantie. Ons doel is tenslotte het verbeteren van uw situatie.

View our processThinktank

In nauwe samenwerking met de opdrachtgever formeren wij een thinktank of expert-team om met de problematiek aan de gang te gaan. Dit kan bijvoorbeeld in een serie van workshops op locatie of juist niet. Van belang is steeds dat wij generiek en samen met de stakeholders werken. In plaats van „bindende adviezen” te geven gaan wij dus juist samen aan het werk, de waardepropositie bepalen en innovatie intrinsiek faciliteren.

View our processSpecial Projects

Speciale projecten vragen vaak om extra aandacht en hebben een langere doorlooptijd. Extra aandacht is nodig voor uw klanten en de veranderingen intern de organisatie. Wij kunnen aanbieden om een Clearbrainer voor langere trajecten in deeltijd bij u te detacheren. Behalve het special project kan een organisatie zo ook bewust gedurende een vastgestelde periode ervaren wat het betekent om met hoogbegaafden te werken.

View our process

Discovery
“The Elephant in the Room”
Prototype
Brainstorm, klankboard, workshop, mindmap.
Develop
Business modellen, innovatie, transformatie, nieuwe markten, conflictbemiddeling.
Launch
Positionering in de markt, uitrollen, begeleiden en implementeren. Kwaliteitsbewaking.

Our portfolio

In deze projecten hebben wij onze sporen verdiend.

View ourworks
Our portfolio

 • Ontwerp Electronisch Patientendossier

 • Analyse van knelpunten

  ontwerp van nieuwe telecom infrastructuur voor polderbewaking

 • CPO

  Collectief Particulier Opdrachtgeverschap

 • Duurzaam restaureren

  toepasbare innovatie in de bouw

Ontwerp Electronisch Patientendossier

Over het project

NICTIZ is aangesteld door het Ministerie van Volksgezondheid om de invoering van het EPD in de Nederlandse zorg in goede banen te leiden. Om hier steun aan te verlenen heeft een groot aantal bedrijven zich verenigd in de vereniging OIZ met als doel de gezamenlijke kennis en ervaring te bundelen en hiermee NICTIZ actief te ondersteunen.

Onze aanpak

Deelname aan een industrie-brede werkgroep om het ontwerp en de implementatie van het EPD te optimaliseren, met focus op de technische infrastructuur. Overleg gevoerd met NICTIZ over rol van leveranciers in het project en technische voorstellen uitgewerkt en gepresenteerd.
 • Technische infrastructuur
 • Implementatie
 • Integratie
View Project

Analyse van knelpunten

ontwerp van nieuwe telecom infrastructuur voor polderbewaking

Over het project

Effectieve bewaking van de waterniveau’s in de vele polders van het Westland is essentieel om tijdig in te kunnen grijpen bij calamiteiten. Vanwege het grote aantal meetpunten is het belangrijk om dit snel, nauwkeurig en geautomatiseerd te doen. Hierbij is inzet van moderne technieken van belang.

Wat wij deden

In dit project is een inventarisatie gemaakt van de bestaande bewakingsinfrastructuur en de daaraan te stellen eisen en geconstateerd dat deze niet voldoende op elkaar aansloten. In verband daarmee zijn meedere opties onderzocht om tot een substantiële verbetering te komen. De responsetijd bij calamiteiten kon hiermee teruggebracht worden van meerdere uren naar enige minuten.
 • Calamiteiten
 • Responsetijd
 • Integratie
View Project

CPO

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap

Over het project

Collectief particulier opdrachtgeverschap is een zich steeds sterker ontwikkelende factor in bouw in Nederland. De opdrachtgevers/eigenaren organiseren zichzelf en gaan zelf de markt op. Gemeenten faciliteren dit doorgaans omdat het goed aansluit bij de participatie maatschappij en terugtredende overheid. De bouwsector en ingenieurs/architecten worstelen doorgaans nog met deze nieuwe soort opdrachtgevers.

Wat we hebben gedaan We hebben een serie workshops georganiseerd rondom het thema CPO. Deze waren met name gericht op architecten en ontwerpers en hoe zij zich kunnen positioneren in de CPO markt met een nieuw businessmodel. In multi-disciplinaire teams werkten we volgens de Business Model Canvas methode.
 • Marktverkenning
 • Businessmodelling
 • Nieuwe Allianties
View Project

Duurzaam restaureren

toepasbare innovatie in de bouw

Over het project

Hoe kunnen we in bestaande en monumentale omgeving tot innovatie en verduurzaming komen? Met een groep specialisten in de bouw, toeleveranciers en architecten hebben wij studie gedaan en businessmodellen ontwikkeld.

Wat we hebben gedaan

Onderzoeken hoe innovaties winstgevend en toepasbaar worden in de bestaande en monumentale bouw. Toepasbare duurzaamheid.
 • Locaties en probleemeigenaren bezocht
 • Workshops en visievorming
 • Nieuwe businessmodellen
View Project

Our Latest news

Let’s get talking.

We would love to hear from you.

Uw naam (verplicht):

Uw telefoonnummer (verplicht):

Uw email (verplicht):

Onderwerp:

Uw vraag: